Werk

Bekijk hier voor wie wij al aan de slag gingen

Twee bezoekers van het Cobra Museum

Het Andere Verhaal: Kunst uit het Marokkaanse modernisme

In de zomer van 2022 vulde gastconservator Abdelkader Benali (1975) het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen met Marokkaanse kunst. Een tentoonstelling waarin er gezocht werd naar raakvlakken met de Cobra-beweging. Maar vooral ook een ode aan Marokkaans modernisme. Welke ervaring biedt dit bestaande bezoekers? Brengt dit ook nieuwe bezoekers binnen? En wat brengt de tentoonstelling teweeg voor de verschillende doelgroepen? Daar deed Ask your Audience onderzoek naar.

Crowdkeeping – een toolkit om structureel te werken aan de relatie met donateurs

Voor Voordekunst en Creative Funding ontwikkelt Ask your Audience de Crowdkeeping Toolkit. Deze toolkit helpt organisaties om na een crowdfunding een meetbaar plan op te stellen om in contact te blijven met donateurs. Geformuleerd vanuit wie de verschillende type donateurs zijn, hun drijfveren om te geven, de verwachtingen over de relatie en de behoeftes die daarbij horen.

Boekmanstichting – hoe gebruikt onze achterban de kennis die wij ontsluiten?

De Boekmanstichting wil de culturele sector ondersteunen met informatie en kennis. In hoeverre bereiken ze dit doel? Hoe sluit dit aan op de verwachtingen, vragen en werkzaamheden van de verschillende doelgroepen? En hoe zouden ze de impact die ze maken kunnen vergroten? Ask your Audience onderzoekt dit bij de achterban, en brengt advies uit over waar het verschil gemaakt kan worden.


Klanten

Publieksonderzoek

Cobra Museum

Onderzoek naar de bezoekerservaring tijdens de tentoonstellingen: Het Andere Verhaal en Cobra 75: Grenzeloos en vrij

Boekmanstichting

Wie is de Boekmanstichting voor de achterban en hoe wordt er gebruik gemaakt van de kennis die wordt ontsloten?

Museum van Loon

Onderzoek naar de verschillende publiekservaring tijdens de vaste opstelling en tijdens de tijdelijke tentoonstelling Wie zeg dat?

Cinedans

Onderzoek naar de ervaring van bezoekers tijdens verschillende festivals en naar de ervaring van de deelnemers van CInedans LAB.

IMPAKT

Publieksonderzoek tijdens het festival en ontwikkeling van een toolkit audience engagement tijdens hybride events.

W139

Publieksonderzoek naar hoe de achterban W139 ziet, naar de ervaring van bezoekers tijdens W139 hosts… en trainingen voor het team.

Kaboom

Onderzoek naar de ervaring van bezoekers tijdens verschillende festivals.

Creative Funding

Toolkit crowdkeeping, hoe kun je duurzaam onderzoek doen naar de motieven en drijfveren van je bezoekers?

Festival Cement

Met Slumber wordt de bezoekerservaring verlengd, welke impact heeft dat op de bezoeker en welke kennis levert dat theaters op?

Workshops en presentaties

Cultuurmarketing

Hoofddocent van de tweedaagse cursus ‘klantreis optimaliseren met publieksinzichten’

Taskforce Publieksdata

Workshop ‘samen werken aan de customer journey’ hoe zorg je dat de ervaring van bezoekers voor de hele organisatie gaat leven?

Rotterdam Festivals

Hoe vertaal je de persona’s vanuit het Culturele Doelgroepenmodel naar bezoekers van het aanbod van de deelnemende organisaties?

Utrecht Marketing

Hoe kun je werken en ontwikkelen vanuit empathie voor je bezoekers?

DeBuren

Werksessie met het team, samen kijken naar de verschillende doelgroepen.

Voordekunst

Hoe doe je onderzoek naar de motieven en drijfveren van je crowd?

Reinwardt Academie

Een presentatie over wat empathie voor je bezoekers betekent. En hoe je dit kunt gebruiken bij het opzetten van effectief onderzoek.

deelnemers pilot toolkit audience engagement

IMPAKT: Toolkit audience engagement in hybrid events

In opdracht van IMPAKT [Centrum voor Mediacultuur] ontwikkelde Ask your Audience de Toolkit Audience Engagement in Hybrid Events. Deze toolkit dient zowel als leidraad voor organisaties die zelf met hybride events (willen gaan) werken als een reflectie op ons eigen onderzoek. Het laat zien welke keuzes we hebben gemaakt, welke middelen we hebben gebruikt en wat de resultaten waren.

Bekijk de toolkit

Waar kunnen we jou mee helpen?

We ontwerpen sessies en programma’s op maat voor een audience-centered mindset en werkwijze voor jouw organisatie. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Neem contact met ons op