Werkwijze

Ask your Audience werkt vanuit een audience-centered mindset en helpt jou om vanuit kennis over en empathie voor je bezoeker te werken, ontwikkelen en innoveren. Niet om hier eenmalig mee aan de slag te gaan, maar om dit structureel toe te kunnen passen binnen jouw organisatie.

Samen onderzoeken we hoe de wensen, verwachtingen en ervaring van je publiek passen binnen jullie artistieke visie en de organisatie.

Realiseer de potentie van je aanbod

Leren van je bezoekers betekent niet dat je alleen nog maar moet luisteren naar je publiek. Het betekent dat je helder krijgt wat jij toevoegt voor je bezoekers en test of dit ook daadwerkelijk zo ervaren wordt.

  1. Artistieke visie: Wat doen jullie en welke impact willen jullie hebben op je bezoekers? Welke ervaring hebben jullie voor ogen voor je publiek en hoe werkt dit voor de verschillende doelgroepen?
  2. Organisatie: Welke kennis en aannames bestaan er binnen de organisatie over de bezoekers? In welke processen zijn er touchpoints met jullie bezoekers en in hoeverre weten jullie hoe ze dit ervaren?
  3. Publiek: Wie zijn je bezoekers? Welke verwachtingen hebben ze? Hoe ervaren ze je aanbod en wat betekent dit? Wanneer is het bezoek een succes voor je publiek en hoe verhoudt dit zich tot jullie eigen doelstellingen?

Hoe werken wij

Wij werken met de mindset, skills en tools van Design Thinking en Service Design, waarin de principes van Human-Centered Design centraal staan. Dit betekent concreet dat als je ontwerpt (en dat doe je bijvoorbeeld ook voor de processen of service rondom jouw aanbod), je dit altijd met je bezoeker in het achterhoofd doet en dat je dit vervolgens doorlopend test en verbetert.

Aan de slag

Werk met ons