Publieksonderzoek laten leven in de hele organisatie

Zo zorg je dat iedereen betrokken en aangehaakt blijft

Publieksonderzoek wordt relevanter voor jouw organisatie als je dit met een multi-disciplinair team opzet. Je verbreedt de scope van je onderzoek en je maakt gemakkelijker de stap van resultaten naar actie. Toch wordt het publieksonderzoek nog vaak door één afdeling opgezet en uitgevoerd. Hoe zorg je ervoor dat de hele organisatie betrokken en aangehaakt blijft?

Stel je team samen

De hele organisatie komt in de praktijk neer op; hoe stel je een projectteam samen dat impact heeft binnen de verschillende afdelingen van je organisatie? Denk voor je het team samenstelt al na over het einddoel is van het publieksonderzoek. Als je hier al een idee over hebt dan kun je ook inschatten wie er binnen de organisatie het beste aansluit bij dit onderwerp. Dit kan ook je eerste sessie waarin je jouw organisatie al meeneemt in dit proces. Denk daarbij ook goed na over de verschillende niveaus waarop dit impact kan maken. Is dit strategisch, tactisch of vooral operationeel?

Management niveaus

Stel vervolgens een team samen waarin voldoende diversiteit zit in afdeling, specialiteit en senioriteit. Probeer diversiteit ook te bezien vanuit het oogpunt van culturele diversiteit en inclusie. Bij dit laatste kan het nuttig zijn om de Code Culturele Diversiteit te raadplegen. Want hoe diverser en inclusiever je team, hoe diverser jullie ook kunnen nadenken over je publiek.

Niet iedereen hoeft bij elke stap actief betrokken te zijn. Wees duidelijk wat de rollen zijn binnen je team. Wat verwacht jij van hen en wat zij van jou kunnen verwachten.

Wees duidelijk wat de rollen zijn binnen je team. Wat verwacht jij van hen en wat kunnen zij van jou verwachten.

Duik in de wereld van de bezoeker

Start het proces met een bijeenkomst waarin jullie een aantal zaken in kaart brengen.

Vervolgens duik je samen in de wereld van je bezoekers. Wie zijn ze? Wat maken ze mee? Hoe denken jullie dat ze het aanbod ervaren. Het kan helpen om dit te doen aan de hand van persona’s. Met Empathy Mapping kun je op een laagdrempelige manier simpele persona’s formuleren die je kunnen helpen om echt vanuit de bezoeker te denken. Breng ook in kaart waar deze kennis vandaan komt.

Aannames

Het is niet erg als jullie niet alles kunnen staven met onderzoek en data. Aannames die jullie hebben over de bezoekers kunnen een mooi uitgangspunt zijn voor het publieksonderzoek. Vind je het moeilijk om in te schatten welke aannames je als eerste zou willen testen? Daar krijg je zicht op door gebruik te maken van Assumptions Mapping. Door jouw aannames te plotten op de matrix krijg je zicht op welke aannames potentieel een risico kunnen vormen voor jouw organisatie.

Assumptions Matrix – bron: uxdesign.cc – A needle in a haystack

Wat is waardevolle informatie voor wie?

Definieer samen wat succes is voor het onderzoek. Welke vragen willen jullie met de resultaten willen beantwoorden? Welke aannames willen jullie testen? En wat kan dit concreet betekenen?

Probeer in deze fase ook zicht te krijgen op hoe het publieksonderzoek de verschillende afdelingen kan helpen in hun werk. Welke beslissingen zouden je collega’s willen nemen op basis van feedback van de bezoekers? Zo zorg je dat het onderzoek dat je doet, aansluit bij de praktijk van de organisatie. Wees hier wel streng dat dit alleen informatie is waar ze ook echt iets mee gaan doen.

Definieer samen wat succes is voor het onderzoek. Welke vragen willen jullie met de resultaten beantwoorden. Welke aannames willen jullie testen? En wat kan dit concreet betekenen?

Na afloop

Dan komen de resultaten binnen en is het een homerun zou je denken. Je hebt alles samen afgestemd, dit is jullie onderzoek. Toch loop je nog het risico dat het onderzoek alsnog in de la verdwijnt. Je moet er nu voor zorgen dat de resultaten ook daadwerkelijk gaan leven in de organisatie.

Van resultaten naar actie

Zorg ervoor dat je de eerdere aannames, vragen en ideeën vanuit je team terug laat komen in je resultaten. Zo maak je direct de koppeling naar de dagelijkse praktijk en verlaag je de drempel om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de resultaten.

Denk ook na over de vorm waarin je deze meeting houdt. Presenteer jij de resultaten en luisteren je collega’s of organiseer je een brainstorm waarin jullie samen aan de slag gaan met de uitkomsten. Dit kan in eerste instantie met het team zijn waarmee je aan dit onderzoek hebt gewerkt. En daarna in een grotere setting met de hele organisatie.

Denk daarbij ook na over vervolgstappen die jullie kunnen nemen. Heeft het onderzoek jullie ideeën gegeven voor ontwikkeling van jullie aanbod of processen. Stel direct een pilot voor waarin jullie dit op een laagdrempelige manier zouden kunnen testen. In onze Workshop: Testen tijdens je event leren we je hoe je daarover na kunt denken.


Kunnen wij je helpen?

Deze cyclus kun je in uitgebreide of kleine versie telkens terug laten komen in jullie processen en workflow. Op deze manier maken jullie leren van je publiek structureel onderdeel van hoe de organisatie functioneert.

Kun je daar wel wat hulp bij gebruiken?

Neem contact op

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Elke maand artikelen, tools en interessante inzichten die je helpen om te leren van je bezoekers. Leer je met ons mee?